Werkgerelateerde Longziekten

In vele beroepen komen werknemers in aanraking met irriterende en/of sensibiliserende stoffen die luchtwegklachten en longziekten kunnen veroorzaken. Onder de beroepsziekten op het gebied van de long- en luchtwegaandoeningen behoren; aandoeningen van de bovenste luchtwegen (rhinitis) en aandoeningen van de lagere luchtwegen zoals luchtwegobstructie (COPD en astma), aandoeningen van het longparenchym, zoals hypersensitivity pneumonitis, extrinsieke allergische alveolitis (EAA), stoflongen (pneumoconiosen, silicose, berylliose), asbest gerelateerde aandoeningen en maligniteiten (longkanker en mesothelioom). Het causale verband tussen de blootstellingen en de longaandoening is niet altijd eenvoudig te stellen.  Hierbij kunnen kenniscentra met expertise op het gebied van werkgerelateerde longziekten behulpzaam zijn. Ten eerste is bewustwording van de mogelijke risico’s door blootstellingen belangrijk om toename van klachten en schade te voorkomen door maatregelen te nemen (secundaire en tertiaire preventie). Hiernaast kan herkenning van werkgerelateerde aandoeningen ook zorgen voor preventieve maatregelen voor andere medewerkers binnen een bedrijf of brancheorganisatie (primaire preventie).