Cursus Adem-Arbeid

Adem-Arbeid is een nieuw en uniek congres voor zowel de curatieve - als de arbo-professionals, die in juni zal plaatsvinden in Rotterdam.

Het aantal werkgerelateerde longziekten wordt sterk onderschat in de dagelijkse praktijk. Jaarlijks sterven zo’n 4100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 700 door luchtwegaandoeningen, die zijn veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op het werk. Betere signalering en kennis omtrent werkgerelateerde longziekten is noodzakelijk om het aantal mensen met werkgerelateerde longziekten te kunnen reduceren. Tevens is versterking van de arbo-curatieve samenwerking van groot belang voor goede zorg voor deze patiënten.

Daarom is deze cursus zeer relevant en interessant voor longartsen (i.o.), bedrijfsartsen (i.o.), klinisch-arbeid geneeskundige (i.o.), arbeidshygiënisten (i.o.) en allergologen (i.o.).

We nodigen u uit om samen met uw collega’s, in te schrijven voor dit congres en samen met ons en alle andere sprekers dieper in te gaan op werkgerelateerde longziekten in de cursus Adem-Arbeid.

Jasper Kappen, Hanna Kuiper-van der Valk, Renée van Snippenburg, Tjerk Hylkema, Eline Tak

 

https://www.ademarbeid.nl/nl/home.html