Mvr. T. (Tamara) van den Berg

Verpleegkundig longconsulent

Ik ben werkzaam als longverpleegkundige op de poli longziekten in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. In 2019 heb ik deelgenomen aan de werkgroep van de pilot ‘signaleren beroepslongziekten’ van de Long Alliantie Nederland. Deze pilot had als doel; bewustwording t.a.v. werkgerelateerde factoren bij longziekten, verbetering t.a.v. signaleren van beroepsziekten en advisering naar betrokken zorgverleners in verdere begeleiding van patiënt met werkgerelateerde longziekten. Tijdens de pilot kwamen verschillende casussen naar voren waarbij werk en/of blootstelling aan stoffen op de werkplek van invloed waren op de longziekte. Door de deelname aan de pilot en de daarop verdere ontwikkeling van het MDO beroep is voor mij een nieuw aandachtsgebied ontstaan; werkgerelateerde longklachten. Als longverpleegkundige richt ik mij, naast het begeleiden van patiënten met (allergisch) astma en/of COPD, ook op de eerste screening en het afnemen van de beroepsanamnese bij patiënten met werkgerelateerde klachten. Daarnaast ondersteun ik Dr. Hanna Kuiper-van der Valk in de voorbereiding op het MDO beroep.

Tamara