Drs. P. (Peter) van Balen

Arbeidshygiënist

Ik ben arbeidshygiënist en verbonden aan de coöperatie PreventPartner en de Polikliniek Mens en Arbeid van Amsterdam UMC (PMA). Ik heb deelgenomen aan de MDO-pilot van de LAN op het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de opvolging daarvan. Tevens heb ik ook meegewerkt aan het zorgpad beroepslongziekten van de LAN. Bij het PMA houd ik me onder andere bezig met het voorbereiden van dossiers voor de panels die een beoordeling geven in het kader van de TSB-regeling voor allergisch beroepsastma en chronic solvent-induced encephalopathy (CSE). Ik ben actief binnen de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne op het gebied van bij- en nascholing; als lid van de commissie van het jaarlijks symposium en het geven van professionele bijscholing cursussen op het gebied van blootstellingsbeoordeling. Ik ben kartrekker van de Contactgroep Klinische Arbeidshygiëne. Mijn belangstelling ligt bij het versterken van de arbocuratieve zorg, zowel inhoudelijk als de inrichting ervan over Nederland.

Peter