Dr. L.M. (Leon) van den Toorn

Longarts

Ik ben longarts en sinds vele jaren werkzaam in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Ik ben daar opleider en waarnemend afdelingshoofd van de afdeling longziekten en werkzaam binnen de aandachtsgebieden pulmonale hypertensie en interstitiële longziekten waaronder longfibrose. Vanuit dit laatste aandachtsgebied is de behoefte ontstaan om patiënten met longfibrose of andere longafwijkingen die (waarschijnlijk) zijn ontstaan door het langdurig inademen van schadelijke stoffen op het werk te gaan “clusteren” op een speciale poli, bemand door ondergetekende als longarts en Jolande Ooijevaar als gespecialiseerd verpleegkundige. We richten ons daarbij op goede diagnostiek, behandeling op maat en wetenschappelijk onderzoek. Tevens zoeken we de samenwerking met bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten, richten we multidisciplinaire besprekingen in en geven we scholing aan diverse betrokkenen over dit onderwerp. Tot slot werken we nauw samen binnen WEL-010 met het team van de longgeneeskunde van het Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam, waarbij zij zich vooral richten op obstructieve longziekten zoals astma die het gevolg zijn van, of verergerd door, inademing van schadelijke stoffen op het werk.

Leon