Dr. J.J. (Jaap) Maas

Bedrijfsarts

Ik ben vijftien jaar werkzaam als senior bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige in het Amsterdam UMC en Preventpartner. Mijn aandachtsgebieden zijn: crisismanagement, publieke gezondheid, risico-inschattingen, biologische agentia (o.a. ziekenhuisinfecties, zoönoses en zg. Post-infectious fatigue syndrome's, zoals Lyme en Post-Covid-19), werknemers vaccinatie, reizigersadvisering en longziekten. Sinds 2016 ben ik  betrokken bij het medisch diagnostisch onderzoek beroepsgebonden longziekten van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en heb ik meegewerkt aan het zorgpad werkgerelateerde longziekten van de LAN.

Jaap