Dr. J.C.C.M. (Hans) in ‘t Veen

Longarts

Ik werk als longarts en (plaatsvervangend) opleider in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Ik ben gepromoveerd op ernstig astma en heb tevens warme aandacht voor COPD. Ook ben ik betrokken bij de NHG standaard astma en COPD, de zorgstandaard COPD en de ziektelastmeter COPD. Al jarenlang houd ik mij bezig met de aanpak van de luchtverontreiniging. Persoonlijk en als vertegenwoordiger van de longartsenvereniging heb ik meegedacht bij het opstellen van het Schone Lucht Akkoord. Ook in de werkomstandigheden is het belangrijk om exposities aan bepaalde schadelijke stoffen te vermijden om longklachten en longziekten te voorkomen. Via het kenniscentrum WEL-010 draag ik graag bij aan de primaire,- secundaire,- en tertiaire preventie van werkgerelateerde longaandoeningen.  

 

 

HAns