Wat doen we

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus Medisch Centrum Rotterdam werken samen in dit kenniscentrum om de regio Zuid-West Nederland te voorzien in de zorg, kennis en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van werkgerelateerde longziekten. Dit centrum maakt hierbij gebruik van de netwerkstructuren van het Astma, COPD en Allergie van het Franciscus Gathuis & Vlietland en ILD Erasmus Medisch Centrum, de Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne (NVvA). WEL-010 werkt samen met Het landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (LEXCES). Het LEXCES speelt een rol bij de Regeling Tegemoetkoming Stoffen gerelateerde Beroepsziekten (TSB).

 

Gestreefd wordt om voor elke patiënt een advies op maat te geven. Er wordt hiervoor gewerkt met een multidisciplinair overleg met o.a. longartsen, allergoloog, bedrijfsarts en een arbeidshygiënist. Indien nodig wordt contact opgenomen met de eigen bedrijfsarts, huisarts of leidinggevende. In WEL-010 komt de arbo- en curatieve zorg samen!