Visie & Missie

In ons kenniscentrum WEL-010 kunt u terecht voor de diagnosticering, behandeling en advisering over werkgerelateerde longziekten. WEL-010 streeft samen met u voor gezonde werkomstandigheden. De kenwaarden van WEL-010 zijn: patiëntvriendelijkheid, toegankelijkheid, efficiëntie, samenwerking, kennisverspreiding en innovatie.

Missie

Het doel van WEL-010 is om gecentraliseerde, efficiëntie en eenvoudig toegankelijk en patiëntvriendelijke zorg voor de patiënt te leveren met werkgerelateerde obstructieve- en interstitiële longziekten. Tevens zal WEL-010 zorgen voor de kennisverspreiding (kennisinstituut) omtrent werkgerelateerde longziekten en (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek verrichten op dit gebied.

 

Visie

  • Het verbeteren van de (vroeg)signalering van werkgerelateerde longziekten

  • Optimaliseren van de diagnostiek en behandeling van werkgerelateerde longziekten

  • Het bieden van handvaten aan zorgverleners t.a.v. de begeleiding van patiënten  met werkgerelateerde longklachten/ziekten 

  • De samenwerking versterken tussen de arbo-curatieve zorg

  • Streven naar primaire preventie van werkgerelateerde longklachten

  • Het verspreiden van kennis t.a.v werkgerelateerde longziekten

  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ter vergroting van de kennis op het gebied van werkgerelateerde longziekten