Specialisten

Jaarlijks sterven 4100 patiënten aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 3000 door blootstelling aan stoffen op het werk. Dit gaat gepaard met hoge ziektelast en een toenemende arbo-curatieve zorgvraag met sociaaleconomische gevolgen voor de patiënt en maatschappij. De vraag naar arbo-curatieve zorg zal waarschijnlijk nog verder stijgen door verbeterde financiële tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers. 

De ambitie van WEL-010 is primaire, secundaire en tertiaire preventie met meer aandacht voor gezonde arbeidsomstandigheden en (vroeg)signalering (secundaire) van de werkgerelateerde klachten om het aantal beroepsziekten te reduceren, ziekteverzuim te voorkomen en re-integratie te bevorderen (preventie).

De bestaande netwerkstructuren van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus Medisch Centrum zijn recent verenigd in het kenniscentrum WEL-010. Er wordt tevens samengewerkt met bedrijfsartsen, arboverpleegkundigen, arbeidshygiënisten en andere arboprofessional, die een essentiële rol hebben in de begeleiding van patiënten met werkgerelateerde klachten. Samenwerking tussen professionals in de curatieve- en bedrijfsgeneeskundige zorg is van groot belang om mensen met werkgerelateerde longklachten passende zorg te verlenen.

Daarom is het bealngrijk als u de verdenking heeft op werkgerelateerde klachten bij patiënt om te verwijzen naar de poli werkgerelateerde longzieken van het Franciscus Gasthuis & Vlietland via zorgportaal of een verwijsbrief. Indien nodig zal uw patiënt verwezen worden naar de poli werkgerelateerde longzieken van het Erasmus Medisch Cetrum.

 

Verwijs u patiënt naar kenniscentrum WEL-010 via zorgdomein of met een verwijsbrief naar de poli Longziekten Franciscus Gasthuis & Vlietland onder de vermelding van WEL-010.