Allergisch Beroepsastma: Een Vaak Gemiste Diagnose In De Klinische Praktijk

SAMENVATTING
Allergisch beroepsastma is een aandoening die wordt gekenmerkt door wisselende luchtwegvernau- wing en/of bronchiale hyperreactiviteit door bloot- stelling aan één of meer allergenen op het werk. Vroege signalering, diagnosestelling en behandeling van beroepsastma is van belang om te voorkomen dat de patiënt jarenlang onnodig wordt blootgesteld aan de allergenen, met onherstelbare longschade, ziektemelding of uiteindelijk arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De zorg voor patiënten met een vermoe- den op beroepsastma kan structureel worden aan- gepakt door te werken met het recent ontwikkelde zorgpad Werkgerelateerde longziekten van de Long Alliantie Nederland. Hiermee kan de relatie tussen werk en astma worden gesteld met aanvullende di- agnostiek, zoals specifieke bronchiale provocatietes- ten en specifiek sensibilisatie-onderzoek. Tevens kan worden beoordeeld of de patiënt voldoet aan de voorwaarden voor de tegemoetkomingsregeling voor een allergisch beroepsastma. Met deze eenmalige tegemoetkoming wil de overheid sinds 1 juli 2022 een erkenning bieden aan slachtoffers met een beroeps- ziekte. Indien er geen tijd of mogelijkheid is tot struc- turele aanpak van de werkgerelateerde longziekten in de reguliere ziekenhuizen of als er sprake is van com- plexe casuïstiek, wordt geadviseerd om de patiënt te verwijzen naar een kenniscentrum.
(NED TIJDSCHR ALLERGIE, ASTMA, KLIN IMMUNOL 2023;23(4):119-24)