Patiënten

Denkt u aan werk als factor bij uw longklachten. Doe dan de check met de 'vragenlijst werkgerelateerde longklachten’ van de Long Alliantie Nederland:

1. Wat voor werk doet u?

2. Komt u in aanraking met stoffen, gassen, dampen tijdens u werk of hobby?

3. Denkt u dat de stoffen, gassen, dampen samen hangen met uw klachten?

4. Nemen uw klachten af als u langer thuis bent, tijdens weekenden op vakanties?

Wanneer 1 vraag van de laatste 3 met ‘ja’ wordt beantwoord, kan er sprake zijn van werkgerelateerde longklachten.

 

Of doe de Werk en Longen Check:   

www.werklongencheck.nl

 

Of bekijk de Annimatie: 

www.longalliantie.nl/beroepslongziekten/werk-en-longencheck

 

Indien er een verdenking is op werkgerelateerde klachten, laat u dan verwijzen door de huisarts naar de Poli Werkgerelateerde longziekten van WEL-010. U zult dan terecht komen in het Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam. Mocht het nodig zijn dan wordt u vanuit hier doorverwezen naar de Poli van WEL-010 van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam.